ք․Երևան Արմենակյան 125ա
Մեր Ֆակուլտետները

Բուժական ֆակուլտետ

Ընդգրկում է երեք մասնագիտություն. ֆարմացիա (դեղա­գոր­ծություն), ատամնաբուժություն և բուժական գործ: Երկու վերջին մասնագի­տությունների գծով մասնագետների պատրաստումը կատարվում է համագործակցող բուհերի միջոցով: Բոլոր շրջանավարտները ստանում են Ուկրաինայի պետական նմուշի դիպլոմ և կարող են աշխատել կամ ուսումը շարունակել ցանկացած երկրում:

Իրավաբանական ֆակուլտետ

Բացի ընդհանուր իրավունքից ֆակուլտետում կատարվում է միջազգային իրավունք, իրավունքը միջազգային հարաբերություննե­րում, բանկային իրավունք առարկաների խորացված ուսուցում: Ֆակուլտետի շրջանավարտները կարող են աշխատել իրավունքի տարբեր բնագավառներում:

Տնտեսագիտական ֆակուլտետ

Ֆակուլտետը պատրաստում է կիրառական տնտեսագետներ, խորացված դասավանդելով տնտեսագիտության հիմունքներ, հաշվապահական հաշվառում, աուդիտ: Մասնագիտացումները բազմազան են. սկսած շինարարության կառավարումից և վերջացրած բուժ. և դեղագործական մենեջմենտիով:

Օտար լեզուների ֆակուլտետ

Դասավանդվում է անգլերեն և գերմաներեն` հետագայում դպրոցում (շրջանավարտները ստանում են օտար լեզու (անգլերեն կամ գերմաներեն) մասնագիտությամբ մանկավարժության բակալավրի աստիճան) կամ թարգմանիչ աշխատելու համար: Գերազանց ուսանողները գործուղվում են ուսումը շարունակելու արտասահմանյան բոևհերում:

Լրագրության ֆակուլտետ

Պատրաստվում են ժամանակակից լրագրողներ, որոնք կարող են աշխատել թերթերում, ռադիո- և հեռուստատեսության խմբագրություննե­րում: Ցանկացողներին դասավանդվում է կինոօպերատորական արվեստ, ֆոտոգեղանկարչություն, ֆոտոլրագրություն: Համալսարանն ունի սեփական հանդես, որտեղ կարող են տպագրվել և′ ուսանողները, և′ դասախոսները:

Մեր Նորությունները

15 Հուլիսի

Տերյան 105,Երևան 0009

Ֆուտբոլ խաղալու ժամանակն է.

18 Հուլիսի

Տերյան 105,Երևան 0009

Հանրապետության աշակերտների եզրափակիչ փուլը

Մեր Լավագույն ՈւսումնականՀաստատությունը

Միացեք հիմա!

ՈՒսանողները Մեր Մասին