Քննական ժամանակացույց

Սիրելի’ ուսանողներ, ծանոթացեք 2021-2022 ուստարվա հեռակա ուսուցման քննական ժամանակացույցին:

Սիրելի’ ուսանողներ, ծանոթացեք քննական ժամանակացույցին